Uncategorized

יציקת קיר בטון

יציקת קיר בטון

יציקת קיר בטון יציקת קיר בטון בעלת יתרונות רבים, אך גם חסרונות. בעבר היה נחשב קיר הבטון לפשוט ובנאלי, אך כיום יתרונותיו הרבים וטכנולוגיות

אפשרויות לשיקום נזקי מים

נזקי מים יכולים להיות הרי אסון. בפרט כאשר מדובר על נזקים מצטברים, כפי שקורה בפועל. השילוב של יסודות רעועים לצד הזנחה מתמשכת מייצרים תשתית